Image Alt

Bővebb információ

A program célja - Felfedezni hatékony saját megoldásokat .

Koncepciónk az elméleti és gyakorlati szakmai tudás, valamint készségek összehangolására épít. Nem kínálunk kész megoldásokat a csapatmunka kihívásaira. A mi küldetésünk az, hogy sokoldalú és hatékony eszközöket, módszertanokat bevetve támogassuk a csapatokat abban, hogy saját szervezeti környezetükre szabottan, együtt fedezzék fel, miként érdemes kezelniük a változást, a kihívásokat, sőt a sokszor váratlan, komfort zónán kívül eső helyzeteket. Épp ennek okán kínálunk egyedi lehetőséget a delegált csapattagok közötti belső együttműködési módszerek kifinomítására, újszerű összefüggések felismerésére és azok vállalati körülmények közötti terjesztésének megalapozására. Másfelől a karakán vállalkozókedvű csapatok – saját döntésük eredményeképpen – akár pontversenyben is megmérethetik magukat. Mindezt felszabadult, játékos és nem kiélezett formában. A teamwork2022 önreflexív csapatfejlesztő eseményének legfontosabb hívószavai között szerepel a csapatépítés, a piaci verseny és tudás átadása. Mindehhez olyan környezetet teremtünk, ahol a vállalati csapatok tagjai oldott hangulatban, egymás között (azaz saját csapatukon belül), vagy más csapatokkal, de nem előttük állva kaphatnak visszajelzést aktuális jellemzőikről, valamint a szünetekben gondolatokat cserélhetnek azokkal a piaci szereplőkkel, csapatokkal, akik egyúttal társaik a teamwork2022 során.

Csapatépítés .

A teamwork2022 első számú célja a csapatmunka fejlesztése. Az, hogy a háromfős vállalati csapatok a különböző készségeket fejlesztő kihívások során megtapasztalják az együttműködés új szintjét, átéljék, mit jelent összetartani minden körülmények között. A feladatokat úgy terveztük meg, hogy a csapattagok összehangolt munkával teljesíthessék csak őket. Együtt kell gondolkodniuk, tervezniük, stratégiát alkotniuk és nagyon fontos lesz, miként delegálják a részfeladatokat. A program része ennek a folyamatnak az átéléséről szól, nem más csapatokkal való, szemtől-szembeni küzdelemről. Ezért tartottuk fontosnak, hogy a versenyen is induló csapatok jeligét használva vegyenek részt a megmérettetésen. Egyedi applikációnkkal és a különböző technikai megoldásoknak köszönhetően a jeligés csapatok és a hozzájuk tartozó pontszámok folyamatosan nyomon követhetők, ám az eredményhirdetéskor kizárólag az első tíz csapat kilétét fedjük fel.

Verseny vagy játék? .

Az első tíz csapatot a zsűri eszmei értékkel bíró szakmai díjban részesíti, tehát a csapatépítés mellett az egészséges versenyszellem élményével és tapasztalataival is gazdagodnak a versenyzők. A gyakorlatias kivitelezést igénylő feladatokon szervezetfejlesztő trénereink vezetik végig a csapatokat. A jó hangulatú kikapcsolódás mellett végig fókuszban tartjuk a koncentrációs és prezentációs készséget, a rugalmasságot, az együttműködési és gyors döntéshozatali készségeket, valamint a stratégiai szemléletmód erősítését. Készülünk az előadóink által átadott, elméleti menedzsment és vezetési kérdésekhez kapcsolódó TEAM MIT TUD? kihívással; kooperációt és időgazdálkodást igénylő TITKOK SZOBÁJA nevű kihívással; valamint aktivitást, ügyességet és tájékozódási készséget próbára tevő, különleges szabadtéri feladatokkal is. A program zárásaként még egy Guinness világrekord felállítására is kísérletet teszünk, egyedülálló csapatépítés keretében.

Tudáscsomag minden résztvevőnek .

A program során a résztvevők - trénereink támogatásával - bizalmi légkörben fejlődhetnek, miközben számos új élményt és tapasztalatot gyűjtenek csapattagjaikról és saját magukról. Bár nem kell egymás előtt szerepelniük a többi csapattal, a sok különböző gondolkodásmód és kreatív megoldás így is mind a közös tudástár része marad, hiszen minden, a teamwork2022 alatt felismert összefüggés az „otthoni” csapatot támogatja majd. Gondoskodunk róla, hogy a teamwork2022 két napjának teljes tudásanyagát összegyűjtsük egy oktatófilmben, amelyet a csapat hazavihet magával, hogy a tudást beforgathassátok a vállalat hétköznapjaiba. A teamwork2022 során minden résztvevőnk kiemelt vendégnek és főszereplőnek érezheti magát, így biztosak vagyunk benne, hogy az alkalmazott módszertanok és gyakorlatok tapasztalati úton, személyes élményként rögzülnek a résztvevőkben.

A „teamworkerek” - Elszánt vállalati csapatok .

A teamwork2022 célja, hogy minőségi együttműködést fejlesszen a résztvevő csapattagok között. Mindez egy olyan dinamikus képzés formájában valósul meg, amelyre kifejezetten vállalati vezetők, kiemelt munkatársak csapatának jelentkezését várjuk. Olyan jelentkezőkre számítunk, akik hisznek a csapat erejében, tudják, hogy két koponya több, mint egy és három koponya többre képes és hivatott, mint kettő. Dinamikus fejlesztő napunkat azoknak a csapatoknak ajánljuk, akikben megfogalmazódott a fejlődés iránti vágy és tudni szeretnék, mire képesek hárman. Adj esélyt csapatodnak arra, hogy akár az ötven legnyitottabb vállalati csapat, akár a tíz legjobb vállalati csapat között szerepeljetek és ennek során megtapasztalhassátok a tanulságos és emlékezetes utat! Fontos, hogy a teamwork2022-re való jelentkezésnek nem feltétele, hogy egy osztályon dolgozó vezetőkből, illetve kiemelt munkatársakból szerveződjön a háromfős csapat. Cégetek bármely három vezetője/kiemelt munkatársa részt vehet a versenyen, amelynek csapatonkénti nevezési díja 1.650.000 Ft + Áfa. Érdemes úgy kialakítani a csapat összetételét, hogy az elősegítse a szervezet napi működését, a lehető legtöbb hasznos tapasztalást beépítve a közös munkafolyamatokba. Gondold át, ki az a két fő melletted, akivel leginkább el tudod képzelni, hogy belevágsz a kihívásokkal teli, izgalmas csapatépítésbe, vagy ki az a 3 fő, akit arra bíztatnál, hogy vegyen részt a programon.

A verseny fő előadója - Jon Gordon, az együttműködés szakértője .

Az esemény arca és egyben szakmai hitelesítője a menedzsment világának egy nemzetközi hírű, jeles amerikai képviselője, Jon Gordon, aki először látogat Magyarországra, mert hisz a koncepciónkban és képviselné szeretné annak gondolatiságát. Jon Gordon, a vezetés, a szervezeti kultúra és az együttműködés témáinak elismert szakértője és szerzője, valamint a világ TOP50 kiemelt előadóit 2019-ben összesítő lista 11. helyezettje – okkal. Számtalan leadership konferencián szólal fel, ahol a Fortune 500 cégeknél szerzett tapasztalatait és az általa írt 20 könyv eredményeit osztja meg vállalati hallgatóságával. Ezt tovább erősíti az amerikai sajtóban (The Today Show, CNN, CNBC, Forbes Magazine) nyomon követhető folyamatos jelenléte is. Jon Gordon finoman felismeri a szervezeti együttműködési alapelveket és gyakorlatot, és az ezekben rejlő pozitív erőre fókuszál két bestseller könyvében is (The Power of Positive Leadership (2017), The Power of a Positive Team (2018). Vallja, hogy a pozitív hozzáállású vezetők képesek egyesíteni a szervezetet, a csapatokat, hiszen közös munkára veszik rá a munkavállalókat. Arra, hogy egy adott terv kialakítását követően mindannyian ugyanazon jövőképért és célért tevékenykedjenek. Ezzel persze nem ér véget a „munka”: ki kell alakítani a munkatársak közötti kapcsolódási pontokat, amelyek minél erősebbek, annál erősebb lesz maga a csapa is. Jó kommunikációval, jó kapcsolatokkal egy csapat sem törik össze. Ez tehát nem vezetői lelkiállapot, beállítottság kérdése, hanem pozitív cselekvéssorok összessége. Jon Gordon a nagyszerű csapatok titkát kutatja – együtt dolgozott az Egyesült Államok jónéhány sikeres csapatával, és nagyon jól megérti, hogyan és miért váltak naggyá. A teamwork2022 rendezvényen Jon személyes élményeit és meglátásait osztja meg a résztvevőkkel, amelyek egyedülálló csapatépítési tapasztalataira, valamint a legnagyszerűbb csapatokkal folytatott beszélgetéseire támaszkodnak. Mindezek fényében a verseny során a fókuszt tehát az egyén és csoport együttműködésére helyezzük. A szakmai verseny során célunk az, hogy felfedjük a kulcsfontosságú fogalmak újraformálódó összefüggéseit és gyakorlatias módon mutassuk meg ennek hatását.

Gondolunk a jövő generációjára! - Tudatos jövőtervezés .

Programunk során az egyetemek végzős diákjairól sem feledkezünk meg. Minden gazdasági egyetemen meghirdetjük a programot és az előzetes „házi elődöntőket” követően 12 hallgató (négy csapat) is megmérettetheti magát a való világban, hiszen fontosnak tartjuk támogatni a fiatalok kapcsolatépítési lehetőségeit, amellyel hozzájárulhatunk a jövőjük eredményes építéséhez. Ez a megközelítés kiváló alkalmat teremt arra is, hogy csapatod olyan tehetséges és agilis fiatalokkal ismerkedjen meg, akik nem csak vágynak rá, hanem aktívan keresik a szakmai fejlődési lehetőségeket - amelyeket talán a cégeteknél valósíthatnak meg, ígéretes gyakornokokként. A teamwork2022 nem csak a következő generáció támogatását illetően tekint a jövőbe. Azt is fontosnak tartjuk, hogy innovatív módon - a kényelmetek mellett - tegyünk a környezetvédelemért is. A rendezvény során nem csak a szelektív hulladékgyűjtésre, a megfelelő, környezetbarát alapanyagokra és megoldásokra fektetünk hangsúlyt, hanem 100% papírmentes megoldást dolgoztunk ki. Olyan egyedi, saját applikációt fejlesztettünk, amely korszerű, kényelmes és áttekinthető használatot tesz lehetővé. Minden adminisztrációt és feladatot az alkalmazás kezel. Innen érkezik a valós idejű és részletes tájékoztatás, ezen keresztül követhetők nyomon a pontszámok és egyes feladatokat is ezen keresztül kell a résztvevőknek rögzíteniük, feltölteniük.

Időpont

2022. április 22-24.

Egyéb infók

A résztvevő vállalatok háromfős csapatai - egy cég maximum két csapatot nevezhet

Siófok, Hotel Azúr